màu sắc xe hợp phong thủy

Nữ tuổi Giáp Thân 1944 mua xe màu gì hợp phong thủy?

Vậy nữ tuổi Giáp Thân hành Mộc đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1944 – Năm sinh âm lịch: Giáp Thân – Mạng: Nữ – Mệnh cung Tốn – thuộc hành Mộc – Mệnh Mộc Các nhà Phong thủy học cho

Nam tuổi Giáp Thân 1944 mua xe màu gì hợp phong thủy?

Vậy nam tuổi Canh Thìn hành Thổ đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1944 – Năm sinh âm lịch: Canh Thìn – Mạng: Nam – Mệnh cung Khôn – thuộc hành Thổ – Mệnh Thổ Các nhà Phong thủy học cho