lá số tuổi Giáp Thân nam mạng năm 2018

Sơ lược tử vi năm 2018 cho nam tuổi Giáp Thân 1944

Năm 2018 tuổi Giáp Thân nữ mạng bị sao La Hầu chiếu mệnh nên đề phòng tháng Giêng và tháng 7 đường quá lo âu, buồn phiền dẫn tới hay bịnh hoạn hoặc sinh dưỡng khó khăn. Năm 2018 tuổi Giáp Thân nam mạng bị sao Vân Hớn (xấu) chiếu mệnh là sao hung tinh

Tìm hiểu về tử vi trọn đời dành cho nam tuổi Giáp Thân 1944

Nhưng có phước lộc, biết làm phúc đức, tu thân thì hưởng được nhiều niên kỷ, làm gian ác thì niên kỷ lại giảm bớt đi. Nam Mạng – Giáp Thân Sinh năm: 1944, 2004 và 2064 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC